Biłgoraj, Północna 17
+48513866193
wojciechtutka@wp.pl

Zakup niwelatora optycznego

Biłgoraj, Geodeta- W. Tutka, P. Wróbel

Niwelator optyczny RL32.

Firma wyposażona jest w niwelator optyczny RL32. Jest to trzeci instrument geodezyjny obok GPS-u i tachimetru który jest niezbędny geodecie. Niwelatory optyczne są podstawowymi instrumentami do wyznaczania różnic wysokości i obliczania na ich podstawie wysokości mierzonych punktów. Geodeta ustawia i przymocowuje za pomocą śruby sprzęgającej niwelator na statywie. Poziomuje instrument tylko zgrubnie za pomocą śrub nastawczych, ponieważ niwelator posiada wbudowany kompensator, który zapewnia automatyczne poziomowanie osi celowej lunety. Geodeta wykonuje pomiar po uprzednim wycelowaniu na środek łaty ustawionej pionowo. Różnica odczytów z łat geodezyjnych określa różnicę wysokości między punktami terenowymi.

Biuro Geodezyjne – Wojciech Tutka, Piotr Wróbel
Północna 17
Biłgoraj, lubelskie 23-400
Telefon: 513866193
Drugi telefon: 603300869
Email: wojciechtutka@wp.pl