USŁUGI GEODEZYJNE

 

 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić szeroki wachlarz propozycji prac geodezyjnych. Zlecenia wykonujemy wg indywidualnych potrzeb osób prywatnych oraz na zlecenie biur projektowych i firm budowlanych. Dlatego gwarantujemy, że wybrane usługi geodezyjne zostaną przeprowadzone w kompleksowy i rzetelny sposób. Dzięki dbałości o szczegóły, dobry sprzęt i technologie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Oferujemy współprace w zakresie następujących usług geodezyjnych:

  1. Przeprowadzenie podziałów na terenach rolnych i leśnych. Grunty rolne oraz leśne mogą być bowiem dzielone według dwóch różnych procedur podziałowych. Jednej wymagającej decyzji administracyjnej oraz drugiej, zgodnej z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego (zależnie od wielkości działek wydzielanych z danej powierzchni trenu).
  2. Realizację podziału nieruchomości na terenach zurbanizowanych. Zadaniem geodety jest wydzielenie z nieruchomości przynajmniej dwóch nowych działek zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz prawem geodezyjnym i kartograficznym.
  3. Wznowienia znaków granicznych polegające na odtworzeniu ich położenia w przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia znaku. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego.
  4. Tyczenie budynków i budowli na gruncie oraz tyczenie urządzeń podziemnych. Zgodnie z prawem budowlanym, pozwolenia na budowę wymagają obiekty budowlane oraz sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne gazowe.
  5. Wykonywanie inwentaryzacji powykonawczych budynków i budowli oraz urządzeń podziemnych podlegających geodezyjnemu obowiązkowi wyznaczenia w terenie. Zalicza się do nich m.in.:
    wodociągi, kanalizacje, energetykę i telekomunikację, gaz, co.
  6. Sporządzanie map do celów projektowych (wersje cyfrowe lub tradycyjne), informacyjnych, opiniodawczych oraz prawnych. Mapa geodezyjna, to wynik skrupulatnych prac geodezyjnych i bardzo ważny nośnik informacji, o granicach działki (terenu), elementach zabudowy i ulokowaniu mediów. Dlatego też bardzo ważną kwestią jest dbałość o dokładne pomiary i rzeczywiste oddanie treści w trakcie tworzenia map.

 

Zapraszamy do współpracy

  Usługi geodezyjne - Wojciech Tutka, Piotr Wróbel dedykowane są klientom wywodzącym się z okolic Biłgoraja lub wszystkim, którzy planują realizację prac geodezyjnych na terenie powiatu biłgorajskiego. Mając na względzie Państwa oczekiwania, zapraszamy do odwiedzenia placówek mieszczących się Biłgoraju lub Woli Małej. Korzystając z naszych usług geodezyjnych możecie Państwo liczyć na fachową pomoc geodetów z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Praca z pasją, służąca dobru klientów, to atut, dzięki któremu Biuro Geodezyjne - Wojciech Tutka, Piotr Wróbel, cieszy się ogromnym powodzeniem i dobrą opinią współpracujących klientów. Jeżeli macie Państwo wątpliwości związane z różnymi kwestiami geodezyjnymi, zachęcamy do kontaktu i podjęcia wspólnego działania.

Facebook
Facebook
Twitter
YOUTUBE
Pinterest
LinkedIn
Instagram